Регистрација за
Цапарска Треил 10К 420м D+

Пријавувањето за Pelister Ultra-Trail® се врши исклучиво онлајн со пополнување на формуларот подолу кој е во прилог. По неговото успешно пополнување на пријавата за една од трките ќе добиеш автоматски генерирана потврда на e-mail адресата наведена во пријавата.

Пријавувањето ќе се смета за комплетирано само по успешно извршено плаќање на стартнината за трката, по што ќе добиеш автоматски генерирана потврда на e-mail адресата наведена во твојата пријава. Истовремено, автоматски ти се доделува стартен број.


Уплатата се врши на 2 начина:

 • Електронски - по успешно извршената регистрација
 • Преку банка - на жиро сметка со пополнување на следните податоци:

  Назив на налогопримач: Здружение БОФ Битола,

  Жиро сметка: 2700 7475 4890 171

  Банка: Халк Банка

  Цел на дознака: Pelister Ultra-Trail®.

  Повикување на број: 10К или 20К (во зависност од трката)


Пријавата ќе се смета за неважечка доколку плаќањето не се изврши во наведениот рок.

Пополни ги следните полиња со точни податоци:

Лични податоци
Информации за контакт
Информации околу трката